Kako do nas?

Karta

Žaborić se nalazi 12 km od Šibenika u smjeru Splita. Prvo naselje iza Šibenika zove se Brodarica. Nakon nje se nalazi veliki most koji premoščuje usjek preme Jadrtovcu. Par kilometara nakon njega ulazi se u Žaborić. Sa lijeve strane ceste nalazi se crkva, a nasuprot nje skretanje za rivu. Pozor – još ne skretati sa magistrale! Na kraju mjesta, nasipom se presjeca uvala na čijem kraju treba skrenuti desno. Zaustavite se kod prve kuća u gornjem redu.